Home    |    Deutsch    |    English    |    По русский

Vítám Vás na mé internetové stránce. Jmenuji se Štěpán Havel, žiji v Praze a jsem IT specialista. Mám zkušenosti zejména v telekomunikací a bankovnictví. V minulosti jsem vedl řadu IT projektů ve Vídni, Praze, Bruselu, Bratislavě a v Kyjevě, zejména se zaměřením na provoz a robustnost řešení.

Narodil jsem se v Praze, žil jsem více jak 20 let ve Vídni kde jsem vystudoval IT a ekonomii. Vedle češtiny mluvím plynule německy a anglicky. Můj profil mi umožňuje vést velké internacionální projekty a vyrovnat se s kulturními rozdíly mezi jednotlivými členy týmu.

Navštivte mě na:

LinkedIn Xing